Depresijas papildterapija

Metode var tikt pielietota ikdienas stresa mazināšanai.

2016. gada jūnijā Latvijā veiksmīgi noslēdzās Aleksandra Aņiščenko pētniecības darbs „Akupresūras efektivitātes izvērtējums depresijas pacientu terapijā” sadarbībā ar emocionālās veselības atbalsta biedrību „Saules zīmes” un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centru.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot vai akupresūras metode ir efektīva depresijas simptomu mazināšanai.

Akupresūra ir neinvazīva Austrumu medicīnas tehnika, ko pielieto bioloģiski aktīvu punktu stimulācijai, izmantojot galvenokārt ar pirkstiem radītu spiedienu. Pēc zinātniskām publikācijām, aktīvo punktu manuālā stimulācija palielina serotonīna, kortizola un endorfīna hormonu veidošanos, tādejādi samazina nemieru, izraisa relaksāciju un tieši ietekmē patoloģisko mehānismu, kas izraisa depresiju.

Brīvprātīgie pacienti ar depresijas diagnozi bija sadalīti divās nejaušās grupās. Lai novērtētu depresijas smaguma pakāpi, tika izmantota Depresīvo simptomu aptauja (IDS-SR). Kontrolgrupa pildīja aptauju pētījuma sākumā un pētījuma beigās, turpinot ārstēties paša spēkiem (medikamentozi, apmeklēt atbalsta grupas utt.). Pētījuma grupa, papildus ikdienas terapijai, apmeklēja 10 akupresūras procedūras viena mēneša garumā, kuras izstrādāja un pilnveidoja A. Aņiščenko, pamatojoties uz zinātniskiem rakstiem un pētījumiem.

Kontroles grupas rādītāji, pēc IDS-SR anketas datiem, palika statistiski nemainīgi.

Pētījuma grupas pacienti jau pēc otrās akupresūras procedūras norādīja, ka viņiem samazinās bailes un trauksmes sajūta, parādās miers, daudz vairāk enerģijas ikdienas darbiem, uzlabojās miegs un pozitīvi ietekmēja atveseļošanās procesus arī citām slimībām. Pēc IDS-SR anketas datiem, pētījuma grupas rādītāji uzlabojās par 35,2%, kas pierāda, ka akupresūra ir efektīva metode depresijas simptomu mazināšanai, un var būt veiksmīgi pielietota papildus medikamentozai terapijai.

Pašreiz, Aleksandrs Aņiščenko aktīvi pielieto akupresūras metodikas atsevišķi vai papildus ārstnieciskai masāžai savā privātpraksē. Īpaši labi rezultāti depresīvu simptomu mazināšanu novērojami pacientiem ar veģetodistoniju.